INTERNATIONALE ALFABET VOOR RADIO COMMUNICATIE

Uitspraak tussen haakjes - Klemtoon is onderstreept

A - Alpha (al faa)

B - Bravo (braah voo)

C - Charlie (char lie)

D - Delta (dell taa)

E - Echo (eck oo)

F - Foxtrot (foks trot)

G - Golf (golf met "zachte" Engelse G)

H - Hotel (hoo tel)

I - India (in die aa)

J - Juliett (djoe lie et)

K - Kilo (kie loo)

L - Lima (lie maa)

M - Mike (maik)

N - November (no vem ber)

O - Oscar (os ca)

P - Papa (pah pah)

Q - Quebec (kwie beck)

R - Romeo (row mie oo)

S - Sierra (sie èr ra)

T - Tango (tang oh met "zachte" Engelse G)

U - Uniform (joe nie form)

V - Victor (vik tah)

W - Whiskey (wis kie)

X - X-ray (ecks ree)

Y - Yankee (yeng kie)

Z - Zulu (zoe loe)

TERUG naar de INDEX